Hulpbronnen, omgeving en context

De benodigde hulpbronnen (w.o. gebouwde omgeving, technologische hulpbronnen, facilitaire zaken, financiën en administratieve organisatie, professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen en stakeholders) en de wijze waarop deze dienend zijn aan het primaire proces, zijn beschreven in het Kwaliteitsplan en in het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem: het Kwaliteitskompas. Eén keer per twee jaar voert de Posten een directiebeoordeling uit op de verschillende instrumenten en systemen die hier onderdeel van uitmaken (zie Risicobeheersing). Naast borging van de resultaten van de directiebeoordeling borgt en bewaakt de Posten ook de belangrijkste resultaten van externe audits. Het helpt ons bij het continu verbeteren van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening en het welzijn van onze klanten en medewerkers.


  • Ook in 2024 gebruiken we de (in 2023 geactualiseerde)RIE als basis bij bepaalde besluiten en zijn hieruit voor 2024 thema’s geagendeerd om te bespreken. Om de betrokkenheid van alle leden van de OR te waarborgen is de arbocommissie nu onderdeel van het overleg met de gehele ondernemingsraad
  • Ten behoeve van het terugdringen van fysieke belasting voor onze medewerkers en een beter comfort voor onze klanten worden in 2024 plafondliftsystemen geïmplementeerd
  • In 2024 zal ook een verdere uitrol plaatsvinden van het gekozen zorg-domotica systeem, zodat straks alle teams van hetzelfde systeem gebruik zullen maken ook in het huidige gebouw

  • In november 2022 is binnen De Posten en Erve Leppink een RI&E uitgevoerd. De ontwikkelpunten zijn en worden besproken met het Kernteam en opgepakt en geborgd binnen de Arbocommissie (zie Kwaliteitsstructuur). In 2023 gaan we hiermee aan de slag (zie het Kwaliteitsplan 2023)
  • Passend bij onze visie op (zorg-)technologie, hebben we begin 2022 een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen. Deze nieuwe centrale biedt veel nieuwe mogelijkheden, die goed aansluiten bij onze wens om de telefonische bereikbaarheid van De Posten, onze teams en onze medewerkers te verbeteren