Hulpbronnen, omgeving en context

De benodigde hulpbronnen (w.o. gebouwde omgeving, technologische hulpbronnen, facilitaire zaken, financiën en administratieve organisatie, professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen en stakeholders) en de wijze waarop deze dienend zijn aan het primaire proces, zijn beschreven in het Kwaliteitsplan en in het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem: het Kwaliteitskompas. Eén keer per twee jaar voert de Posten een directiebeoordeling uit op de verschillende instrumenten en systemen die hier onderdeel van uitmaken (zie Risicobeheersing). Naast borging van de resultaten van de directiebeoordeling borgt en bewaakt de Posten ook de belangrijkste resultaten van externe audits. Het helpt ons bij het continu verbeteren van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening en het welzijn van onze klanten en medewerkers.


De plannen voor 2022 zijn als volgt:
  • De in 2021 geplande, maar niet uitgevoerde evaluatie van de BHV-inrichting, vindt in 2022 plaats
  • Ook in 2022 vinden per kwartaal veiligheidsaudits plaats op de afdelingen en worden constateringen en verbeterpunten per direct en/of zo snel mogelijk opgepakt
  • In 2021 zijn we gestart met de herijking van het huidige calamiteitenplan en het BHV-plan. In de loop van 2022 zijn deze gereed waarna deze worden getoetst bij de brandweer