Gebruik van hulpbronnen

De benodigde hulpbronnen (w.o. gebouwde omgeving, technologische hulpbronnen, facilitaire zaken, financiën en administratieve organisatie, professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen en stakeholders) en de wijze waarop deze dienend zijn aan het primaire proces, zijn beschreven in het Kwaliteitsplan en in het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem: het Kwaliteitskompas. Eén keer per twee jaar voert de Posten een directiebeoordeling uit op de verschillende instrumenten en systemen die hier onderdeel van uitmaken (zie Risicobeheersing). Naast borging van de resultaten van de directiebeoordeling borgt en bewaakt de Posten ook de belangrijkste resultaten van externe audits. Het helpt ons bij het continu verbeteren van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening en het welzijn van onze klanten en medewerkers.


De plannen voor 2021 zijn als volgt:
  • Om jaarlijks stil te staan bij de verschillende instrumenten en systemen die onderdeel uitmaken van ons kwaliteitsmanagementsysteem, vindt hierop een directiebeoordeling plaats, die begin 2021 zal worden opgeleverd
  • In 2021 evalueren we de in 2020 ingerichte BHV-inrichting

De ontwikkelingen in 2020 waren:
  • Na een periodieke inspectie in 2019, heeft de gemeente aan de Posten in 2020 de gebruikersvergunning hernieuw verleend
  • In verband met de corona-situatie heeft de ontruimingsoefening van de brandweer, die was gepland in 2020, niet plaats kunnen vinden. De ontruimingsoefening is uiteindelijk in twee kleinere oefeningen uitgevoerd in 2021
  • De Posten is gestart met de herijking van het huidige calamiteitenplan en het BHV-plan. In de loop van 2021 zijn deze gereed waarna deze worden getoetst bij de brandweer
  • In 2021 evalueren we de in 2020 ingerichte BHV-inrichting
  • Om jaarlijks stil te staan bij de verschillende instrumenten en systemen die onderdeel uitmaken van ons kwaliteitsmanagementsysteem, is hierover in 2020 een directiebeoordeling uitgevoerd, die in 2021 is opgeleverd