Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

De plannen voor 2020 op dit onderwerp zijn gebaseerd op het kwaliteitsverslag 2018.
We hebben daarbij rekening gehouden met voortschrijdende inzichten en ervaringen uit 2019.

Thema Compassie

De plannen voor 2020 zijn als volgt:
 • Gezien de positieve resultaten zetten we de (verplichte) trainingen belevingsgericht werken voort
 • We borduren voort op de, dankzij de extra financiële middelen van het kwaliteitsbudget, ingezette extra medewerkers (waaronder de medewerkers Woonplezier) om meer tijd en aandacht te hebben voor onze klanten. Zij zijn onderdeel van elk team en zorgen voor de dagelijkse invulling van welzijn in en om de huiskamers
Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug

Thema Uniek zijn

De plannen voor 2020 zijn als volgt:
 • We zetten het traject Levensverhalen voort
 • We gaan het welzijn meten door gebruik te maken van de methodiek en toolkit van het traject Levensverhalen. Deze meetwijze gaan we combineren met ons nieuwe meetinstrument klanttevredenheid dat in 2020 zal worden vastgesteld
 • We borduren voort op de trainingen aan medewerkers over onbegrepen gedrag bij bewoners met dementie. Dit doen we met een cyclus van telkens drie jaar
Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug

Thema Autonomie

Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug

Thema Zorgdoelen

De plannen voor 2020 zijn als volgt:
 • We zetten het methodisch rapporteren middels de SOEP-methodiek voort inclusief de hiervoor benodigde voorwaarden (waaruit vanuit het Kwaliteitsbudget zal worden geïnvesteerd):
  • we zetten extra medewerkers in, gekoppeld aan de teams
  • we investeren in meer tijd en aandacht om deze methodiek cyclisch te verbeteren
  • we borduren voort op het hiervoor ingezette verbetertraject.
  • Dit traject is binnen de Posten bekend als procesgroep 5M (Methodisch, Multidisciplinair, Merkbaar, Meetbaar, voor en door Mensen)
Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug