Veiligheid

De plannen voor 2020 op dit onderwerp zijn gebaseerd op het kwaliteitsverslag 2018.
We hebben daarbij rekening gehouden met voortschrijdende inzichten en ervaringen uit 2019.

Vier thema’s van veiligheid


Medicatieveiligheid

Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug

Vrijheid en veiligheid

De plannen voor 2020 zijn als volgt:
 • Onze commissie Zorg en Dwang houdt zich bezig met de voorbereidingen op de nieuwe wet Zorg en Dwang. Binnen deze voorbereidingen:
  • vormen we begin 2020 een visie en strategie rondom Zorg en Dwang
  • implementeren we deze visie en concrete aanpassingen begin 2020. We maken gebruik van dit overgangsjaar om, ten aanzien van deze wet, aan bewustwording en doen te werken en om het goed in te regelen
  • We onderzoeken in 2020 hoe technologie ondersteunend kan zijn ten aanzien van vrijheid en veiligheid. Dit bepalen we in de loop van 2020
 • We borduren voort op onze, in 2019 gestarte, deelname aan het Lerend Netwerk Vrijheid en Veiligheid en onze kennisuitwisseling met IZO en Zorgschakel Enschede
Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug

Decubituspreventie

De plannen voor 2020 zijn als volgt:
 • In 2020 installeren we de aandachtsvelders wondzorg en incontinentie binnen de kwaliteitsstructuur in de commissie Wondzorg en incontinentie
 • We bieden deze aandachtsvelders scholing (o.a. een verplichte e-Learning) aan om hun deskundigheid op peil te houden. Zo kunnen zij samen met de teams zorgdragen voor de voorkoming van huidletsel bij onze klanten
Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug

Advance Care Planning

De plannen voor 2020 zijn als volgt:
 • We gaan verder met onze samenwerking hierin met Zorgschakel Enschede
 • We borduren voort op onze ketensamenwerking met Medisch Spectrum Twente (MST) binnen het traject Samenwerken aan Waarde
 • In 2020 gaan we in samenwerking met andere zorginstellingen de crisisregeling regionaal verbeteren
Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug

Incidentencommissie

De plannen voor 2020 zijn als volgt:
 • Sinds november 2019 beschikt de Posten over een nieuw meldprogramma dat ons helpt om de kwaliteit van ons werk organisatie-breed te verbeteren door te leren van fouten en incidenten, maar ook van elkaars successen en ideeën. Naast het melden van incidenten en gevaarlijke situaties in dit systeem, is er in dit systeem ook ruimte voor meldingen over vermoeden van ouderenmishandeling, calamiteiten, incidenten over gegevensbeveiliging (in het kader van privacybescherming) en het geven van complimenten en delen van ideeën en successen.
  Om aandacht te vragen voor (het gebruik van) dit nieuwe systeem en een veilige meldcultuur, organiseren wij in 2020 workshops voor onze medewerkers, plaatsen we op reguliere basis berichten op intranet, organiseren we een meldweek en bespreken we dit in de werkoverleggen
 • Per kwartaal vindt intervisie plaats met de afhandelaren, die de incidentmeldingen binnen de teams oppakken. Tijdens deze intervisie staan het creëren van een veilige meldcultuur, onderwerpen vanuit de incidenten-commissie en evaluatie van het systeem standaard op de agenda. De afhandelaren worden in hun rol ondersteund door de kwaliteitscoaches
 • Vanuit de incidentencommissie volgt elk kwartaal een rapportage, die wordt gedeeld en besproken met de bestuurder, de stuurgroep Kwaliteit in Beeld en de Cliëntenraad
Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug