Leiderschap, governance en management

De plannen voor 2020 op dit onderwerp zijn gebaseerd op het kwaliteitsverslag 2018.
We hebben daarbij rekening gehouden met voortschrijdende inzichten en ervaringen uit 2019.

De plannen voor 2020 zijn als volgt:
  • Naast de al bestaande informatie-uitwisselingen, zijn wij gestart met bloggen op intranet en vloggen. Een team enthousiaste medewerkers deelt middels vlogfilmpjes informatie over hun werkzaamheden en successen en vraagt aandacht voor actuele onderwerpen, zoals bijvoorbeeld ons nieuwe meldsysteem en een veilige meldcultuur. Hiervoor heeft de Posten geïnvesteerd in benodigde voorwaarden zoals het aanbieden van vlog-workshops, vlog-apparatuur, een digitaal platform (vlog-website) en tijd en ruimte voor onze medewerkers om vlogs te maken. In 2020 geven wij hieraan vervolg door aandacht voor actuele onderwerpen in vlogs verder uit te lichten
  • We borduren voort op de ontwikkeling van een communicatie-strategie waarna alle kanalen en tools in de huisstijl en passend bij de strategische ambities worden vormgegeven
  • We herijken de besturing en vergaderstructuur o.b.v. onze nieuwe hoofdstructuur waarin formele advies-, goedkeurings- of instemmingsonderwerpen worden meegenomen
  • We gaan verder met onze, samen met onze geledingen, in 2019 gestarte oriëntatie op een nieuwe wijze van medezeggenschap, waarin in ieder geval de nieuwe WMCZ (wet medezeggenschap cliëntenraden zorg) in 2020 gestalte krijgt
Dit onderwerp in het Kwaliteitsverslag 2018?
Lees het nu terug